Czym jest larp?

Larp - live action role playing - to świadome odgrywanie ról. Może mieć funkcję rozrywkową (ludyczną), edukacyjną, społeczną. Larp to także forma sztuki i sposób ekspresji uczestników oraz jego autora.

W zależności od podgatunku, funkcji i nastawienia uczestników larp bywa definiowany na kilka sposobów, z których każdy jest poprawny:

  • Gatunek sztuki performatywnej - Istotna część larpów tworzona jest jako forma ekspresji. Gatunki takie jak freeform, jeepform, larpy progresywne, nordyckie i ekstatyczne są formą sztuki, bliską teatrowi improwizowanemu.
  • Narzędzie szkoleniowe - larpy bywają tworzone jako narzędzie edukacyjne, integracyjne, promocyjne lub wychowawcze. Odgrywanie odpowiednio zaprojektowanych ról w atrakcyjnym spektaklu może być metodą budowy wizerunku marki, dydaktyki młodzieży czy ćwiczenie psychologiczne.
  • Gra - larp bywa także zabawą. Niezwykle wciągajacą, angażującą i atrakcyjną. Kto wszak nie chciałby zostać bohaterem swojej ulubionej książki lub firmu, i przeżyć własne przygody?

W Argos mamy poważne doświadczenie z każdym z tych podejść. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, zapraszamy do naszego portofolio i nawiązania współpracy