Polish (Poland)English (United Kingdom)
Co masz w papierach?

dowód tożsamości na larpie the third side

Obywatele Karpatii zobowiązani zostali do posiadania i okazywania siłom porządkowym dowodu tożsamości: dowodu osobistego z chipem (zgodnie z ustawą z roku 2019, przegłosowaną głosami partii Złota Przyszłość). Rządowe rozporządzenie nakazywało szybką wymianę starszych dokumentów, grożąc opornym wysokimi grzywnami. W wojennej rzeczywistości zgubienie go, bądź odmowa okazania żołnierzowi, może mieć fatalne konsekwencje. Co gorsza, zastosowanie się do polecenia również – w zależności od tego co w dowodzie widnieje.

Pozycje wyszczególnione w dowodzie były swojego czasu obiektem gorącej debaty w karpackim parlamencie i mediach. Krytycy wskazywali iż reforma dowodów osobistych realizuje politykę Złotej Przyszłości dzielenia kraju i zaogniania sytuacji w Obwodzie Bieregowskim. Przyjrzymy się jego bardziej kontrowersyjnym rubrykom:

Narodowość (Nationality) – posiadanie karpackiego obywatelstwa nie oznacza, iż dana osoba musi uważać się za Karpatczyka. W zasadzie jedyną inną, niż „Carpathian”, wartością w tym polu bywa „Russian”. Tak identyfikuje się wielu mieszkańców wschodniego rejonu kraju, co niemal zawsze skorelowane jest z poparciem BSO i dążeń do szerszej autonomii, lub secesji, Obwodu Bieregowskiego.

Grupa Etniczna (Ethnicity) – została wprowadzona dzięki głosom mieszkających w Karpatii Tatarów. Tradycyjnie patriotyczni i prorządowi, nie chcieli by ich tożsamość była identyfikowana jako inna niż karpacka. W efekcie wprowadzono rubrykę, w której niemal zawsze wpisywane jest „Carpathian”. Tatarzy otrzymali pole, w którym mogli zadeklarować swoją odrębność, równocześnie wciąż wybierając „Carpathian” jako „Nationality”.

Religia (Religion) – jak łatwo się domyślić, deklaracja religii ma znaczenie dalece wykraczające poza sferę prywatną. Z tego względu niewiele osób wybiera, formalnie dopuszczalne, wartości „Atheist” lub „Theist” (wierzący bezwyznaniowiec). Wybranie którejś z tych opcji miało charakter mocnej deklaracji światopoglądowej, w sytuacji gdy zdecydowana większość obywateli wpisywała po prostu to, co dominuje w ich okolicy. Taki konformizm miał mocne umocowanie w realiach, gdzie od wyznawanej religii zależało np. otrzymanie pracy czy miejsca w przedszkolu dla dziecka. Najczęstsze deklaracje obejmowały:

  • Prawosławie (Orthodox) – częste na zachodzie kraju i dominujące na wschodzie. Prawosławni znajdują się po obu stronach konfliktu, ale po stronie BSO stanowią bezwzględną większość.
  • Grecki Katolicyzm (Greek Catholic) – najczęściej oznacza mieszkańca zachodniej części kraju, popierającego (przynajmniej przed wojną) rząd Vakovica i prozachodni kurs kraju.
  • Islam Sunnicki (Sunni Islam) – religia karpackich Tatarów, najczęściej mieszkających na wschodzie kraju. Z racji wspierania centralnych władz, często w efekcie szykanowanych. Posiadanie tego wpisu w dowodzie oznaczało przed wojną brak szans na zatrudnienie w szkole lub urzędzie państwowym w Okręgu Bieregowskim, w którym nastroje antytatarskie były tu zawsze obecne. Do dziś krążą wieści o atakach na tle religijnym, które miały nastąpić zaraz po rozpoczęciu działań zbrojnych.
  • Rzymski katolicyzm (Roman Catholic) – podobnie jak w przypadku greckiego katolicyzmu, wyznawany głównie na zachodzie, kojarzony z poparciem centralnego rządu i prozachodnimi poglądami.

Zgodna na pobranie narządów (organ donor) – zadeklarowanie „Yes” przed wojną dawało pierwszeństwo w przypadku, gdyby samemu potrzebowało się przeszczepu. Wg. ostatnich danych, taki wpis widnieje w dowodach 76% Karpatczyków. Kilka dziennikarskich śledztw wskazało jednak, iż zabiegi resuscytacyjne prowadzone przez służbę zdrowia w przypadku osób z tym wpisem bywały przedwcześnie zarzucane.

 

Nasze Koszulki

Zamów już teraz! Koszulki z argosowych larpów w wersji damskiej, męskiej i z własną ksywką są dostępne w Rekwizytorni.