Setting larpa Stairway to Heaven
Konstytucja Nowej Komuny

A oto jak wygląda obecnie tablica praw rządzących Nową Komuną. Prawodawcy zdawali sobie sprawę że coś w nich się może w przyszłości zmienić, więc między punktami jest sporo wolnego miejsca.

 

1. Wszyscy w Nowej Komunie są wolni i równi.

2. Członkowie Nowej Komuny dzielą się na trzy kasty: Instytut Pokoju i Oświecenia, Kolektyw Rasta oraz Pierwszą Falangę. Ale jak nie należysz do żadnej kasty, to też spoko.


3. Decyzje dotyczące spraw wspólnych podejmuje Centralny Komitet Nowej Komuny, składający się z przywódców kast: Wielkiej Oświeconej Arcykapłanki z Instytutu Pokoju i Oświecenia, Big Mommy z Kolektywu Rasta oraz Wielkiego Pancura z Pierwszej Falangi.

 

4.  Swoich przywódców Kasty wybierają samodzielnie.

 

5. Przemoc jest zła

 

6. Godłem nowej komuny jest pochodnia na tle płyty gramofonowej różowy pelikan wszechwidzące oko w trójkącie jeszcze nad tym pomyślimy

 

7. W Nowej Komunie nie ma handlu, pieniędzy, podatków i lichwy

 

8. Wymiana towarów i usług realizowana jest bezpośrednio, lub z użyciem systemu karteczek przysłu, drukowanych i dystrybuowanych przez Koło Wiedźm i Szeptuch Wiejskich, Zdziśka Wędrownika, Komitet Centralny Nowej Komuny.

 

9. Skini to złamasy. I esbecy. I karteczkowi skrytopisacze.

 

10. Dziesiąty punkt jak dziesięć punktów Prawa Nowej Komuny.