Naga Prawda - wszystkie numery

Naga Prawda numer 6

Naga Prawda to gazeta redagowana i wydawana podczas larpa. Ten niesamowity projekt stworzyli: Marcin "Słowik" Słowikowski, Agnieszka "Anathema" Pilc, Przemysław Głomb i Mikołaj Wicher. Teraz możecie obejrzeć wszystkie powstałe numery. Wydanie 1 i 2 powstały przed larpem, 3-6 - już w jego trakcie. Myślimy, że ich zawartość doskonale oddaje stan umysłu, w jakim byli członkowie Nowej Komuny tuż przed otworzeniem Jaźni :) .

Naga Prawda numer 6

Naga Prawda numer 5

Naga Prawda numer 4

Naga Prawda numer 3

Szymborska i Wisłocka

Sen Samych Suk